20 december 2022
Nieuws

Beleidsregels 2023 bekend

De Beleidsregels Wlz en de Beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie 2023 zijn bekend.

Verpleger op zijn knieën bij dame in woonkamer

Bekijk de Beleidsregels Wlz 2023 (pdf, 367.47 KB).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels 2022?

  • De definitie voor gedragsproblemen is aangepast aan de richtlijnen van de beroepsgroepen.
  • In paragraaf 2.1.6.1 is het best passend zorgprofiel genuanceerd naar aanleiding van de jurisprudentie.
  • Paragraaf 2.1.6.3 is meer in de lijn met de hiërarchie in de wet opgeschreven. Inhoudelijk is dit niet gewijzigd.
  • De bekostigingstitels van de langdurige GGZ in de Zvw zijn aangepast. Daarom is de tekst in paragraaf 2.3 hierop aangepast.
  • In bijlage 2 is opgenomen dat het zorgprofiel VV9B wel mogelijk is aansluitend aan medisch specialistische revalidatie zorg vanuit de Zvw.
  • Verder hebben we kleine tekstuele aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen die aan ons zijn gesteld door ketenpartners en medewerkers.

Beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2023

Ook de Beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie zijn beschikbaar op onze website.

Het verlenen van ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling op grond van de Wlz. Het CIZ stelt jaarlijks de Beleidsregels voor de indicatiestelling van deze subsidieregeling vast. De beleidsregels vormen een leidraad voor de indicatiestelling ADL-assistentie.