Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Aanvragen Wlz-indicatie

Aanvragen indienen

Als zorgaanbieder kunt u –als u gemachtigd bent door uw cliënt- een aanvraag indienen voor toegang tot de Wlz voor betreffende cliënt.

Dit kan op verschillende manieren:
1. Als u af en toe een aanvraag doet voor een cliënt kunt u gebruik maken van de digitale zelfaanmelder. Zorgt u ervoor dat u beschikt over de juiste machtigingen van uw cliënt. Eventuele machtigingsformulieren kunt u hier vinden. Het is belangrijk dat de cliënt deze zelf ondertekent.

2. Doet u zeer regelmatig aanvragen voor de Wlz dan kunt u een gratis contract afnemen voor ons systeem Portero. Als zorgaanmelder heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor toegang tot Portero. Wilt u meer informatie hierover? Vul dan het aanvraagformulier in.
 
3. Uw cliënt kan (eventueel met uw hulp) ook zelf een aanvraag indienen per post of via de digitale zelfaanmelder

4. Ook per post kunt u een Wlz aanvraag indienen. De formulieren vindt u hier.
 

Complete aanvraag

Als u bij het CIZ een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz doet, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.
In het overzicht 'Benodigde informatie bij een aanvraag' staat welke informatie aan het CIZ moet worden verstrekt bij het indienen van een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz. 
 

Wat gebeurt er dan?

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Is de cliënt aangesloten op de Berichtenbox van Mijn Overheid dan kan hij/zij ook daar de status van de aanvraag volgen en post van het CIZ ontvangen. Maakt u als zorgaanbieder gebruik van Portero dan kunt u het indicatiebesluit terugvinden in de informatievoorziening Wlz. Bent u huisarts dan ontvangt u terugkoppeling over de aanvraag in Zorgmail als uw cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.


Vragen?

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met servicedesk@ciz.nl of 088 789 1700
 
 
 

Digitaal zorg aanvragen

 

Portero