Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onze organisatie. Ook vindt u hier rapportages met cijfers over de Wet langdurige zorg.

Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De bestuurder van het CIZ wordt ondersteund door een Chief Operating Officer en een Chief Financial Officer.

In het proces van Wlz-aanvraag tot het ontvangen van zorg spelen verschillende partijen een rol. Het CIZ is daar één van.

Het CIZ beschikt over een groot aantal unieke gegevens en maakt deze informatie toegankelijk via rapportages en beleidsanalyses.

Interesse in werken bij het CIZ? Bekijk onze vacatures.

Hier kunt u de folders van het CIZ lezen of bestellen. Ook vindt u alle aanvraagformulieren.

Lees meer...

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen