Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onze organisatie. Ook vindt u hier rapportages met cijfers over de Wet langdurige zorg.

Hier kunt u de folders van het CIZ lezen of bestellen. Ook vindt u alle aanvraagformulieren.

Lees meer...

Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het CIZ bestaat sinds 2005. Sinds 1 januari 2015 valt het CIZ als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Dat is bepaald in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft ruim 900 medewerkers in dienst.

Het CIZ beschikt over een groot aantal unieke gegevens en maakt deze informatie toegankelijk via rapportages en beleidsanalyses.

In het proces van Wlz-aanvraag tot het ontvangen van zorg spelen verschillende partijen een rol. Het CIZ is daar één van.

Het CIZ besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie.
Onze website www.ciz.nl voldoet aan de overheidseisen voor toegankelijkheid.

Het CIZ vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u – in het kort – hoe wij dat doen. Zo ziet u in één oogopslag waar u op kunt rekenen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen