Het kan zijn dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger duidelijk geen opname wil. Er is dan sprake van verzet. Als de cliënt alsnog in een veilige omgeving beter op zijn plaats is, kunt u een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging.

Aanvraag doen

U kunt als zorgaanbieder een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Dit kan wanneer de cliënt al vrijwillig opgenomen is, maar hij zich nu verzet tegen deze opname. Ook kunt u via een rechterlijke machtiging de onvrijwillige opname verlengen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Heeft u een Portero-contract? Dan kunt u de aanvraag doen via dit systeem. In de wet staat wie er een aanvraag mag indienen zonder toestemming van de cliënt. Dit hebben we voor u op een rij gezet in ons overzicht over Wzd-aanvragen. Wilt u een aanvraag doen voor een cliënt, maar bent u niet bevoegd om deze aanvraag te doen? Dan is het nodig dat bijvoorbeeld een bevoegd familielid u machtigt. Dit kan met het machtingsformulier

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Als de cliënt minderjarig is: een uittreksel uit het gezagsregister of een verklaring van de griffier van de rechtbank. Is de cliënt onder curatele gesteld: een uittreksel uit het curatele register. Heeft de cliënt een mentor: een afschrift van de beschikking van de rechtbank;
  • Medische verklaring van een onafhankelijke ter zake kundige arts die de cliënt met het oog op de machtiging kort te voren heeft onderzocht maar niet bij de behandeling betrokken was;
  • Onderbouwing van de gewenste geldigheidsduur;
  • Afschrift van het zorgplan als dat aanwezig is.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 789 3000 en wzd@ciz.nl  

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen