Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang (Wzd) samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang regelt hoe en wanneer een cliënt onvrijwillige zorg krijgt of onvrijwillig opgenomen kan worden. Onvrijwillige zorg of opname mag volgens de Wzd alleen als het écht niet anders kan. Een onvrijwillige opname mag alleen in een instelling die geregistreerd staat. Wij noemen dit een Wzd-geregistreerde accommodatie. Als zorgaanbieder kunt u voor de cliënt het volgende bij het CIZ aanvragen: besluit tot opname en verblijf, rechterlijke machtiging en een voorwaardelijke machtiging. Deze drie aanvragen vallen onder de Wet zorg en dwang.

U kunt deze aanvragen doen via het aanmeldsysteem Portero of via een papieren aanvraagformulier (invulbare pdf).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 - 789 3000 en wzd@ciz.nl. Heeft u vragen over de artikel 21 procedure? Deze kunt u stellen via 088 - 789 1000 en info@ciz.nl

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen