Denkt u dat het voor een cliënt met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening misschien beter is als hij opgenomen wordt? Het kan zijn dat de cliënt deze keuze niet meer goed zelf kan maken. Als opname of voorzetting van het verblijf dan nodig is, valt deze opname onder de Wet zorg en dwang (Wzd).

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen bij het CIZ voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Dit kan als u de feitelijke zorg verleent aan de cliënt. U kunt ook een aanvraag doen als de cliënt al opgenomen is en er een verlenging nodig is. Heeft u een Portero-contract? Dan kunt u de aanvraag doen via dit systeem. Anders kunt u een aanvraagformulier invullen. In de wet staat wie er een aanvraag mag indienen zonder toestemming van de cliënt. Bekijk hier ons overzicht over Wzd-aanvragen.

Combinatie aanvraag

Soms heeft de cliënt naast een opname ook langdurige zorg (Wlz) nodig. U kunt dan een combinatie-aanvraag doen. Het is dan nodig om twee aanvraagformulieren in te vullen: eerst het aanvraagformulier voor de Wlz en daarna het aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf.

Machtigen

Wilt u een aanvraag doen voor een cliënt, maar bent u niet bevoegd om deze aanvraag te doen? Dan is het nodig dat bijvoorbeeld een bevoegd familielid of bevoegde, andere zorginstelling u machtigt. Dit kan met een machtigingsformulier

Het onderzoek

Nadat u een aanvraag heeft gedaan, nemen wij contact met u op. We maken een afspraak om bij de cliënt op bezoek te komen. Voordat we op bezoek komen, bekijken we de reden van de aanvraag en de medische informatie. Ook bekijken we het zorgplan, als dat er is. Tijdens het bezoek bespreken we waarom er een opname nodig is. We willen weten hoe de cliënt denkt over de opname. En of hij zich tegen de opname verzet. We willen ook weten hoe de vertegenwoordiger van de cliënt denkt over de opname. Zo ontstaat er een goed beeld van de situatie. Het is fijn als de vertegenwoordiger van de cliënt bij dat bezoek aanwezig is. En als de cliënt is voorbereid op het gesprek.

Na het bezoek

Na het bezoek overlegt de medewerker die op bezoek is geweest met een medisch adviseur van het CIZ. Ze beoordelen:

 • hoe de cliënt denkt over opname
 • of er sprake is van een onveilige situatie voor de cliënt of zijn omgeving (ernstig nadeel)
 • of opname noodzakelijk en geschikt is om het ernstig nadeel te voorkomen of te stoppen
 • en of er minder ingrijpende mogelijkheden dan opname zijn.

Uitkomst van het onderzoek

De uitkomst van het onderzoek wordt binnen zes weken genomen en gecommuniceerd naar de aanvrager en cliënt.

Na het onderzoek zijn er verschillende uitkomsten mogelijk:

 1. Vrijwillige opname
  Een besluit tot opname en verblijf is niet nodig. De cliënt is het eens met de opname. Hij kan opgenomen worden.

 2. Besluit tot opname en verblijf
  Soms kan de cliënt niet meer zeggen of hij het eens of oneens is met de opname. Of hij zegt dat hij opgenomen wil worden, maar kan de gevolgen niet goed overzien. Dat heet in de Wzd ‘geen bereidheid, geen verzet’. De cliënt krijgt een besluit tot opname en verblijf als het CIZ beoordeelt dat dit nodig is. Met dit besluit kan de cliënt worden opgenomen worden in een Wzd-geregistreerde accommodatie.

 3. Verzet

  Als de cliënt of zijn vertegenwoordiger duidelijk geen opname wil, is er verzet. Het CIZ kan dan geen besluit tot opname en verblijf geven. Wij vragen in dat geval aan de rechter om een beslissing te nemen. We hebben dan een medische verklaring nodig van een onafhankelijke ter zake kundige arts. Deze medische verklaring vragen we bij u op. We vragen u om deze binnen 1 week naar ons op te sturen. De rechter neemt daarna een besluit. Als hij opname nodig vindt geeft hij een rechterlijke machtiging af. De cliënt kan dan opgenomen worden. Soms besluit de rechter dat een opname niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat er toch minder ingrijpende mogelijkheden dan een opname zijn. Of omdat de situatie is veranderd.

 4. Geen besluit tot opname en verblijf
  Zorgt het gedrag van de cliënt niet voor een onveilige situatie voor zichzelf of zijn omgeving (ernstig nadeel)? Of is opname niet noodzakelijk en geschikt om het ernstig nadeel te voorkomen of te stoppen? Zijn er wellicht minder ingrijpende mogelijkheden dan opname? Dan geven wij geen besluit tot opname en verblijf af.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de contactpagina op deze website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Lees op deze pagina meer over het opvragen van informatie en hoe wij daarbij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website