Het kan zijn dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger duidelijk geen opname wil. Er is dan sprake van verzet. Als de cliënt alsnog in een veilige omgeving beter op zijn plaats is, kunt u een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Het CIZ vraagt dan aan de rechter om een beslissing te nemen.

Aanvraag doen

U kunt als zorgaanbieder een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Dit kan als:

  • de cliënt al vrijwillig opgenomen is maar zich nu verzet tegen deze opname;
  • de cliënt met een besluit tot opname en verblijf opgenomen is maar zich nu verzet tegen deze opname;
  • de cliënt al met een rechterlijke machtiging of een verlengde inbewaringstelling opgenomen is en deze opname voortgezet moet worden.

Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Op het aanvraagformulier staat dat het nodig is om onder andere een medische verklaring mee te sturen. De medische verklaring moet opgesteld zijn door een onafhankelijke ter zake kundige arts. Een format voor de medische verklaring vindt u op www.dwangindezorg.nl 

Machtigen

In de wet staat wie er een aanvraag mag indienen zonder toestemming van de cliënt. Bekijk hier ons overzicht over Wzd-aanvragen. Wilt u een aanvraag doen voor een cliënt, maar bent u niet bevoegd om deze aanvraag te doen? Dan is het nodig dat bijvoorbeeld een bevoegd familielid u machtigt. Dit kan met het machtingsformulier.

Beoordeling CIZ

Op basis van de informatie meegestuurd met de aanvraag beoordelen wij de situatie. Wij onderzoeken of opname noodzakelijk en geschikt is voor de cliënt. En of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn dan opname.

Na het onderzoek zijn drie uitkomsten mogelijk:

  1. Wij vragen de rechter om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen dat opname nodig is en geeft dan een rechterlijke machtiging af. Soms besluit de rechter dat een opname niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat er toch minder ingrijpende mogelijkheden dan een opname zijn. Of omdat de situatie is veranderd.
  2. Wij sturen uw aanvraag niet door naar de rechter. Bijvoorbeeld omdat er minder ingrijpende mogelijkheden zijn.
  3. Wij sturen de aanvraag door naar de officier van justitie. Dit doen wij als er sprake is van een psychische stoornis bij de cliënt. Het valt dan onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 789 3000 en wzd@ciz.nl

Lees op deze pagina meer over het opvragen van informatie en hoe wij daarbij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website