Nieuwsbrief nr 148 - maart 2022

CIZ info - 31 maart 2022 / nummer 148

 

Jaarverslag 2021

Hoeveel aanvragen heeft het CIZ in 2021 behandeld? En welke ontwikkelingen zijn er geweest? In het digitale jaarverslag (pdf, 1.61 MB) vindt u een samenvatting van het jaar 2021.


Lees meer (pdf, 1.61 MB)

 

Herbeoordelingen Wzd in 2024

In 2020 verving de Wet zorg en dwang de eerdere Wet Bopz. Cliënten die opgenomen waren met een besluit tot opname en verblijf Bopz artikel 60 kregen vanzelf een besluit tot opname en verblijf Wzd artikel 21. Deze besluiten kregen een geldigheidsduur van 5 jaar, tot 2024. Wat gebeurt er hierna?


Lees meer

 

Opname in afwachting van juridische status

Regelmatig krijgen wij signalen dat zorgaanbieders cliënten (nog) niet willen opnemen. Het CIZ heeft met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) afspraken gemaakt over het opnemen in afwachting van een juridische status.


Lees meer

 

Factsheet opname en verblijf in de Wzd

Recent is op dwang in de zorg de factsheet “Opname en Verblijf in de Wet zorg en dwang” gepubliceerd.


Lees meer

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.