Nieuwsbrief nr 153 - december 2022

CIZ info - 23 december / nummer 153

 

Beleidsregels Wlz en indicatiestelling ADL-assistentie 2023

De Beleidsregels Wlz en de Beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie 2023 zijn bekend. 


Lees meer

 

Bouw nieuw zaaksysteem van start

Het CIZ maakt gebruik van Portero. Het contract voor deze applicatiedienstverlening is opnieuw aanbesteed en gegund aan Atos. Op 1 januari 2023 beginnen we met de bouw en implementatie van het nieuwe systeem.


Lees meer

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.