Om een contract voor Portero te kunnen krijgen, moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen.

Toegangscriteria voor nieuwe contractanten (hieraan kunnen geen rechten ontleend worden):

  • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U stuurt ons een gewaarmerkte kopie van maximaal 6 maanden oud van de inschrijving van de Kamer van Koophandel (met digitale handtekening). *
  • Uw organisatie is werkzaam in de zorgsector.
  • De tekenbevoegde van uw organisatie is dezelfde persoon als de persoon op de gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel.
  • U doet een aantal aanvragen per maand
  • Het CIZ bepaalt welk toegangsprofiel u aangeboden krijgt

* Als u een digitaal gewaarmerkte kopie van de Kamer van Koophandel heeft, dan ontvangen wij het origineel graag doorgestuurd per mail. Op een geprinte of gescande versie kunnen wij de digitale handtekening namelijk niet verifiëren.

Na het indienen van het aanvraagformulier voor een contract en het opsturen van de gevraagde gegevens, onderzoekt het CIZ uw aanvraag. Het CIZ bepaalt of u al dan niet in aanmerking komt voor een (tijdelijk) contract. U ontvangt van ons binnen twee weken een reactie.

Bij toelating ontvangt u een contract. Het ondertekende contract behoort u binnen vier weken terug te sturen naar het CIZ. Het contract gaat in zodra wij de stukken hebben ontvangen. Indien wij het contract niet binnen vier weken retour hebben ontvangen vernietigen wij de aanvraag.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen