Welke regels zijn er voor zorg voor kinderen onder de 18 jaar? Wanneer valt hun zorg onder de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet?

Wanneer komt een jongere in aanmerking voor de Wlz?

Een jongere kan een Wlz-indicatie krijgen als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Bij de beoordeling houdt het CIZ rekening met gebruikelijke zorg. Dit is de dagelijkse verzorging en/of opvoeding die (pleeg)ouders of wettelijk vertegenwoordigers hun kinderen horen te geven. Valt de benodigde zorg onder gebruikelijke zorg? Dan is er geen aanspraak op zorg vanuit de Wlz.

Waar kunnen jongeren terecht als ze niet in aanmerking komen voor de Wlz?

  • Begeleiding individueel en/of groep en vervoer: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente.
  • Begeleidende verzorging: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina.
  • Geneeskundige verzorging en verpleging: Zorgverzekeringswet. Het accent bij deze zorgverlening ligt op de medische zorg. Aanvraag bij (kinder)wijkverpleegkundige. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina.
  • Palliatief terminale zorg: Zorgverzekeringswet.

Voor gespecialiseerde behandeling geldt:

  • Bij een verstandelijke beperking valt behandeling onder de Jeugdwet. 
  • Bij een lichamelijke ziekte of lichamelijke beperking valt behandeling meestal onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij een zintuiglijke handicap valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij psychiatrische problemen valt behandeling onder de Jeugdwet.

Persoonlijke verzorging

Per 1 januari 2018 is de manier waarop de verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd, veranderd. Meer hierover leest u in de factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen op de website van de rijksoverheid.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen