Welke regels zijn er voor zorg voor kinderen onder de 18 jaar? Wanneer valt hun zorg onder de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet?

Wanneer komt een jongere in aanmerking voor de Wlz?

Een jongere kan een Wlz-indicatie krijgen als er sprake is van een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuigelijke handicap en als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Bij de beoordeling houdt het CIZ rekening met gebruikelijke zorg. Dit is de dagelijkse verzorging en/of opvoeding die (pleeg)ouders of wettelijk vertegenwoordigers hun kinderen horen te geven. Valt de benodigde zorg onder gebruikelijke zorg? Dan is er geen aanspraak op zorg vanuit de Wlz. 

Er zijn uitzonderingen waarbij een jongere wel aan de voorwaarden hierboven voldoet, maar geen zorg uit de Wlz kan krijgen. Dit is het geval als een jongere:

  • door een lichamelijke ziekte of beperking vooral medische of verpleegkundige verzorging of toezicht nodig heeft. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.
  • door een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen behandeling in een gespecialiseerde instelling nodig heeft. Deze zorg valt onder de Jeugdwet.

Meer informatie is te vinden in de folder Mijn kind heeft veel zorg nodig. Over de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze folder ook voor cliënten bestellen

Waar kunnen jongeren terecht als ze niet in aanmerking komen voor de Wlz?

  • Begeleiding individueel en/of groep en vervoer: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente.
  • Begeleidende verzorging: Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina.
  • Geneeskundige verzorging en verpleging: Zorgverzekeringswet. Het accent bij deze zorgverlening ligt op de medische zorg. Aanvraag bij (kinder)wijkverpleegkundige. Bekijk ook de factsheet onderaan deze pagina.
  • Palliatief terminale zorg: Zorgverzekeringswet.

Voor gespecialiseerde behandeling geldt:

  • Bij een verstandelijke beperking valt behandeling onder de Jeugdwet. 
  • Bij een lichamelijke ziekte of lichamelijke beperking valt behandeling meestal onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij een zintuiglijke handicap valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij psychiatrische problemen valt behandeling onder de Jeugdwet.

Op 1 januari 2018 is de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd, veranderd. Meer hierover leest u in de factsheet Kinderen met intensieve zorgvraag.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website