Ieder kind en elke situatie is uniek. Het CIZ onderzoekt elke aanvraag zorgvuldig. Het kan zijn dat uw kind wel aan de 3 voorwaarden voor de Wlz voldoet, maar toch geen zorg uit de Wlz kan krijgen.

Uitzonderingen in de Wlz

  • Heeft uw kind door een lichamelijke ziekte of beperking vooral medische of verpleegkundige verzorging of toezicht nodig? Deze zorg kunt u regelen via uw zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als uw kind ademhalingsproblemen heeft en iemand nodig heeft die zuurstof geeft. Of als uw kind epilepsie heeft, en er iemand in de buurt moet blijven om medicijnen te geven bij een epileptische aanval.
  • Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen? En heeft hij of zij hiervoor behandeling in een gespecialiseerde instelling nodig? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

Kijk ook op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de dagelijkse verzorging en opvoeding die alle ouders aan hun kind geven. Een baby is bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van zijn ouders. Een peuter heeft dag en nacht zijn ouders nodig. Een kleuter kan steeds meer zelf. De gebruikelijke zorg wordt telkens minder. Als de zorg voor uw kind valt onder gebruikelijke zorg, dan krijgt uw kind geen zorg uit de Wlz. Het kan zijn dat u de gebruikelijke zorg aanvult met zorg via uw gemeente of zorgverzekeraar. Pas als dit niet meer genoeg is, kan uw kind misschien zorg uit de Wlz krijgen.

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website