Samenwerking

Als gemeente heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving. Maar ook met veel partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliëntondersteuners en het CIZ. Een goed werkend zorgstelsel, waarbij iedereen zorgvuldig geholpen wordt en de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft, is alléén te realiseren als alle betrokken partijen met elkaar afstemmen, samenwerken en hun kennis delen. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Om te bekijken hoe we de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en het CIZ zo goed én efficiënt mogelijk kunnen vormgeven. Zodat er geen cliënten van het kastje naar de muur gaan.

Het CIZ werkt landelijk vanuit verschillende regiokantoren. In dit overzicht ziet u welk team werkzaam is in uw gemeente.

CIZ Databank

Via onze databank kunt u raadplegen hoeveel cliënten Wlz-recht hebben op een bepaalde peildatum. Het gaat om regulier Wlz-recht, maar ook om subsidieregelingen, partnerverblijf en Wlz-indiceerbaren. De landelijke aantallen zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kunt u de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën. Ga naar de databank van het CIZ.

Digitaal Wlz-register

Op verzoek van het ministerie van VWS is voor gemeenten een digitale registertoets ingericht, met daarin alle besluiten over de toegang tot zorg vanuit de Wlz. Een Wlz-aanspraak is voorliggend op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. Gemeenten krijgen alle wijzigingen in de Wlz- status (heeft een cliënt een Wlz indicatie of niet) automatisch door van cliënten die gebruik maken van de Wmo.

Gemeenten hebben informatie over Wlz indicatie nodig, met als reden:

  • Dubbele financiering voorkomen;
  • Wlz kan van invloed zijn op Wmo-aanbod van gemeenten
  • Wlz kan van invloed zijn op declaratie van zorg/ behandeling: Wlz of Zvw.

De gemeenten krijgen de volgende gegevens:
BSN (om welke cliënt gaat het)
Wlz status
Ja, er is sprake van een Wlz indicatie,
Nee (bij een negatief advies als er voorheen een positief advies was)
Onbekend, dit wordt meegegeven voor een indicatie van die profielen waarbij Wmo zorg geleverd mag worden afhankelijk van de verzilvering, bv Lage ZP’s en GGZ-b paketten)
Afgiftedatum van het besluit
Ingangsdatum besluit
Einddatum besluit

Via het digitale register kan iedere gemeente bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN) checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft. Meer informatie vindt u op de pagina van het Inlichtingenbureau. De aansluiting op het Wlz-register verloopt via het Inlichtingenbureau.

Meer informatie? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) informeert gemeenten over dit register en het IB regelt de aansluiting.

Gebruikers van de Wlz-registertoets zijn alleen gemeenten. Er zijn afspraken gemaakt rond beveiliging en bescherming van gegevens. Iedere bevraging van het register wordt gelogd bij het InlichtingenBureau en bij het CIZ. Het register is alleen een raadpleegdocument.

 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen