Voor zover relevant voor het aangaan van overeenkomsten voor leveringen en diensten.

 • Leden van de Raad van Bestuur

  Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde van meer dan € 50.000 en overeenkomsten betreffende Portero (een (web)applicatie die het mogelijk maakt om digitaal namens een zorgvrager een aanvraag voor zorg op grond van de WLZ en eventuele andere door het CIZ uit te voeren wet- en/of regelgeving te doen).
 • Bestuurssecretaris; en

 • Regiomanagers; en

 • Manager FINAC (Facilitair, Inkoop, Administratie en Control); en

 • Manager A&A (Analyse en Advies); en

 • Manager HRM; en

 • CIO (Chief Information Officer)

  Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde tot en met € 50.000 voortkomende uit de dagelijkse bedrijfsvoering en passend binnen de vastgestelde begroting/CIZ inkoopbeleid.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Op verzoek kan een volledig exemplaar van het Mandaatbesluit worden toegezonden. U kunt uw verzoek sturen aan inkoop@ciz.nl.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen