Voor zover relevant voor het aangaan van overeenkomsten voor leveringen en diensten.

  • Bestuurssecretaris; en

  • Regiomanagers; en

  • Manager FINAC (Facilitair, Inkoop, Administratie en Control); en

  • Manager A&A (Analyse en Advies); en

  • Manager HRM; en

  • CCO (Chief Operational Officer); en
  • CIO (Chief Information Officer)


    Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde tot en met € 50.000 voortkomende uit de dagelijkse bedrijfsvoering en passend binnen de vastgestelde begroting/CIZ inkoopbeleid.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Op verzoek kan een volledig exemplaar van het Mandaatbesluit worden toegezonden. U kunt uw verzoek sturen aan inkoop@ciz.nl.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen