Jaaroverzicht 2021

De belangrijkste informatie van het afgelopen jaar

Wie we zijn en wat we doen

Het CIZ beoordeelt wie in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook behandelen we aanvragen voor de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast hebben we een adviestaak bij het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk) voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat doen we zorgvuldig en met aandacht voor de mens. Met als doel dat onze cliënten zo snel mogelijk een juiste indicatie krijgen.

191.815 aanvragen ontvingen we in 2021

Intensief jaar

Vanaf 2021 is de Wlz opengesteld voor volwassenen met een psychische stoornis die blijvend zijn aangewezen op intensieve zorg vanuit de Wlz. Door de hoge aanvraagstroom liepen de wachttijden voor cliënten op. We pakten urgente aanvragen met voorrang op en konden zo schrijnende situaties voorkomen. Dankzij verschillende maatregelen die we namen, handelden we eind dit jaar 96% van de aanvragen weer binnen de wettelijke termijn af.

Al onze medewerkers verdienen een medaille

We zijn trots op alle medewerkers, die ook dit jaar weer allemaal keihard hebben gewerkt. Eentje viel zelfs in de prijzen en ontving de publieksprijs van de verkiezing Ambtenaar van het Jaar. Deze verkiezing vindt elk jaar plaats en wordt georganiseerd door het netwerkplatform Publiek Denken.

Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk)

Ouders met een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft, kunnen dubbele kinderbijslag aanvragen. Wij brengen hierover een advies uit aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit jaar hebben we 19.859 adviezen gegeven.

Wzd We hebben 30.331 aanvragen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) ontvangen

Hierbij toetsen we of de cliënt bezwaar heeft tegen opname of verblijf in een Wzd-accommodatie.

8,0

is het cijfer waarmee cliënten ons beoordeelden

Wij willen graag van onze cliënten weten of zij zich gezien, gehoord en geholpen hebben gevoeld door het CIZ.

Externe ontwikkelingen

De verschillende rapporten over de uitvoeringsorganisaties motiveren ons nog meer de cliënt centraal te stellen. We zoeken daarbij de samenwerking in de zorgketen actief op.

Hybride werken

Ook dit jaar hebben we vanwege de coronamaatregelen grotendeels thuisgewerkt. Hybride werken is een blijvertje. Onze organisatie speelt hierop in met onder andere een thuiswerkplekbudget en een thuiswerkvergoeding.