Nieuwsbrief nr 152 - oktober 2022

CIZ info - 25 oktober 2022 / nummer 152

 

Herbeoordelingen Wzd in 2024

Per 1 januari 2025 verlopen de besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21). Deze zijn in 2020 van rechtswege omgezet vanwege de vervanging van de Wet Bopz. Daarom beoordelen en/of verlengen wij deze besluiten opnieuw.  


Lees meer

 

Aanvragen Wlz zorg vluchtelingen Oekraïne

We ontvangen regelmatig aanvragen voor Wlz zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Het CIZ kan deze aanvragen niet in behandeling nemen.  Lees verder waar u wel terecht kan.


Lees meer

 

De bouw van een nieuw ‘Portero’

Op dit moment is Portero het belangrijkste informatiesysteem waar we mee werken bij het CIZ. Naar verwachting vervangen wij begin 2024 Portero.


Lees meer

 

Zorgvuldig documenten uploaden Portero

Wij merken regelmatig dat zorgaanbieders documenten over een cliënt per ongeluk toevoegen aan het dossier van een andere cliënt. Ook komt het voor dat zorgaanbieders verkeerde informatie bijvoegen aan een dossier als de aanvraag al bij ons in behandeling is. Er kan dan sprake zijn van een datalek bij u als zorgaanbieder.


Lees meer

 

Bestanden versturen

Verstuurt u weleens informatie naar ons? In dit bericht 2 tips om dat op de juiste manier te doen.


Lees meer

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.