Nieuwsbrief nr 154 - februari 2023

CIZ info - 6 februari 2023 / nummer 154

 

Brief dubbele kinderbijslag

Alle ouders/verzorgers van kinderen met een Wlz-indicatie, die geen dubbele kinderbijslag ontvangen, krijgen een brief. Deze ouders hebben mogelijk recht op de regeling.


Lees meer

 

Toegang Portero aangepast

Op 18 maart aanstaande past het CIZ de werkwijze rond de toegang tot het aanvraagsysteem Portero aan.


Lees meer

 

Verhoogde aanvraagstroom eind 2022

In onze databank blijft de verhoogde aanvraagstroom duidelijk zichtbaar. Vergeleken met het vorige kwartaal is de aanvraagstroom in 2022 Q4 met ongeveer 5% gestegen.


Lees meer

 

Informatie uploaden ZorgDomein

Vanaf februari kunnen huisartsen via ZorgDomein informatie delen met het CIZ. Via deze nieuwe koppeling kunnen zij informatie uploaden die nodig is bij een aanvraag voor langdurige zorg (Wlz).


Lees meer

 

   

CIZ   |   afdeling Communicatie

Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het CIZ. In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt tien keer per jaar.