Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en we gebruiken objectieve criteria.

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

De wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt. Want iedereen is anders. Het CIZ wil iedereen de zorg toekennen die bij hem past. Dat vraagt ook bij de indicatiestelling om een persoonlijke benadering waarin mensen geen nummers worden, maar mens blijven.

Indicaties voor zorg

U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor:

  • Zorg uit de Wet langdurige zorg
  • ADL-assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in een ADL-woning)
  • Besluit tot opname en verblijf, op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Het CIZ heeft vanaf 1 januari, met de ingang van de Wet zorg en dwang (Wzd), ook taken gekregen omtrent:

  • Rechterlijke machtiging (Wzd)
  • Voorwaardelijke machtiging (Wzd)
  • Beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging (Wzd)
  • Verlenging van de inbewaringstelling (Wzd)

Samenwerking

Bij de zorg zijn veel organisaties betrokken. Het CIZ is verantwoordelijk voor de toegang tot zorg uit de Wlz. Dat is een afgebakende taak, die tegelijkertijd veel raakvlakken heeft met taken van andere organisaties. Na toekenning van een indicatie moet de zorg immers georganiseerd worden. En iemand die geen Wlz-indicatie krijgt, kan zorg vanuit andere wetgeving nodig hebben. We proberen daarbij zoveel mogelijk te helpen.

Het CIZ stemt af en werkt samen met andere organisaties in de zorg. Ook daarbij staan zorgvuldigheid, een correcte toepassing van de regels en een persoonlijke benadering voorop.

Trends in de zorg

In ons werk verzamelen we gegevens over zorgaanvragen en toegang tot zorg. Die gegevens zijn belangrijk voor het goed functioneren van het zorgstelsel, budgetbewaking en nieuw beleid. We informeren VWS, gemeenten, zorgverzekeraars en andere partijen over trends in de toekenning van Wlz-zorg. Daarmee willen we bijdragen aan een optimale werking van het zorgstelsel.

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website