In dit schema staat wie een aanvraag voor de Wzd mogen doen bij het CIZ. Deze personen kunnen de aanvraag doen zonder toestemming van de cliënt. In andere gevallen heeft u een machtigingsformulier nodig. 

Let op: alleen meerderjarige familieleden kunnen een aanvraag doen.

 

Besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd)

Rechterlijke machtiging (RM) en verlening RM

Voorwaardelijke machtiging (VWM) en verlenging VWM

Beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Cliënt

nee nee ja ja

Wettelijk vertegenwoordiger

ja ja ja ja

Echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel

ja ja ja ja

Ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen van de cliënt (alleen meerderjarig)

ja ja ja ja

Ouders en kinderen van de
partner van de cliënt, partners
van de kinderen van de cliënt,
grootouders, kleinkinderen
en broers en zussen van de
partner van de cliënt

ja ja ja ja

Zorgaanbieder die de cliënt feitelijk zorg verleent

ja (alleen als de cliënt al opgenomen is) ja ja ja

Wzd-functionaris

ja (alleen als de cliënt al opgenomen is of als er voor de cliënt al een zorgplan is
vastgesteld waarin onvrijwillige zorg is opgenomen)
ja ja ja

 

Een Wzd-functionaris is een arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagooggeneralist die door de zorgaanbieder is aangewezen. Hij of zij ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website