In dit schema staat wie een aanvraag voor de Wzd mogen doen bij het CIZ. Deze personen kunnen de aanvraag doen zonder toestemming van de cliënt. In andere gevallen heeft u een machtiginsformulier nodig. 

Let op: alleen meerderjarige familieleden kunnen een aanvraag doen.

 

Besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd)

Rechterlijke machtiging

Rechterlijke machtiging als de cliënt al in een accommodatie verblijft

Voorwaardelijke machtiging

Verlenging voorwaardelijke machtiging 

Beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Cliënt

nee nee  nee ja ja ja

Echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel

ja ja ja ja ja ja

Vertegenwoordiger

ja ja ja ja ja ja

Ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen van de cliënt

ja ja ja ja ja ja

Ouders en kinderen van de partner van cliënt, partners van de kinderen van de cliënt, grootouders, kleinkinderen en broers en zussen van de partner van de cliënt

ja ja ja ja ja ja

Zorgaanbieder die de cliënt (feitelijk) zorg verleent

ja (alleen als de cliënt al in een accommodatie verblijft) ja ja ja ja ja

Wzd-functionaris

ja (alleen als de cliënt al in een accommodatie verblijft of voor hem of haar een zorgplan is vastgesteld waarin onvrijwillige zorg wordt opgenomen) ja ja ja ja ja

 

Een Wzd-functionaris is een arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagooggeneralist die door de zorgaanbieder is aangewezen. Hij of zij ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen