U heeft zorg aangevraagd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft vastgesteld hoeveel en welke zorg u nodig heeft. In het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt, staat op welke zorg u recht heeft. Wat nu?

Wat staat er in het indicatiebesluit?

In het indicatiebesluit staat:

  • Op welke zorg u recht heeft. Dit heet het zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg.
  • Wanneer uw recht op deze zorg stopt.

Waar wilt u de zorg ontvangen?

U kiest of u thuis of in een zorginstelling wilt wonen. Blijft u thuis wonen? Dan kunt u:

  • de zorg ontvangen van een zorginstelling middels een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt);
  • zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • kiezen voor een combinatie van een vpt/mpt en een pgb.

Meer informatie over de verschillende leveringsvormen (vpt, mpt en pgb) vindt u hier.

U kunt nu de zorg gaan regelen

U weet welke zorg u kunt ontvangen en u heeft gekozen waar u wilt wonen. Hoe gaat het nu verder? 

Het CIZ stuurt uw indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. U hoeft zelf niets te doen. Het zorgkantoor neemt contact met u op als:

  • niet duidelijk is hoe u uw zorg wilt ontvangen;
  • u zorg middels een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) wilt, maar nog geen zorgaanbieder heeft gekozen;
  • u een pgb wilt.

Heeft u gekozen voor een vpt of mpt en weet het zorgkantoor welke zorgaanbieder u kiest? Dan stuurt het zorgkantoor uw indicatie naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan de zorg dan aan u gaan leveren.

Heeft u meer of andere zorg nodig?

U kunt een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw en geeft een nieuwe indicatie. 

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

 

 

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen