U heeft zorg aangevraagd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft vastgesteld hoeveel en welke zorg u nodig heeft. In het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt, staat op welke zorg u recht heeft. Wat nu?

Wat staat er in het indicatiebesluit?

In het indicatiebesluit staat:

  • Op welke zorg u recht heeft. Dit heet het zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg.
  • Wanneer uw recht op deze zorg stopt.

Waar wilt u de zorg ontvangen?

U kiest of u thuis of in een zorginstelling wilt wonen. Blijft u thuis wonen? Dan kunt u:

  • de zorg ontvangen van een zorginstelling (zorg in natura);
  • zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • kiezen voor een combinatie van zorg in natura en een pgb.

U kunt nu de zorg gaan regelen

U weet welke zorg u kunt ontvangen en u heeft gekozen waar u wilt wonen. Hoe gaat het nu verder? 

Het CIZ stuurt uw indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. U hoeft zelf niets te doen. Het zorgkantoor neemt contact met u op als:

  • niet duidelijk is hoe u uw zorg wilt ontvangen;
  • u zorg in natura wilt, maar nog geen zorgaanbieder heeft gekozen;
  • u een pgb wilt.

Heeft u gekozen voor zorg in natura en weet het zorgkantoor welke zorgaanbieder u kiest? Dan stuurt het zorgkantoor uw indicatie naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan de zorg dan aan u gaan leveren.

Heeft u meer of andere zorg nodig?

U kunt een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw en geeft een nieuwe indicatie. 

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

 

 

 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen