• 31 maart 2022

Regelmatig krijgen wij signalen dat zorgaanbieders cliënten (nog) niet willen opnemen. Het CIZ heeft met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) afspraken gemaakt over het opnemen in afwachting van een juridische status.

  • 31 maart 2022

Recent is op dwang in de zorg de factsheet “Opname en Verblijf in de Wet zorg en dwang” gepubliceerd.

  • 31 maart 2022

In 2020 verving de Wet zorg en dwang de eerdere Wet Bopz. Cliënten die opgenomen waren met een besluit tot opname en verblijf Bopz artikel 60 kregen vanzelf een besluit tot opname en verblijf Wzd artikel 21. Deze besluiten kregen een geldigheidsduur van 5 jaar, tot 2024. Wat gebeurt er hierna?

  • 31 maart 2022

Hoeveel aanvragen heeft het CIZ in 2021 behandeld? En welke ontwikkelingen zijn er geweest? In het digitale jaarverslag vindt u een samenvatting van het jaar 2021.

  • 24 februari 2022

De cijfers over Q4 2021 zijn toegevoegd aan onze digitale databank.

  • 24 februari 2022

Het CIZ krijgt regelmatig vragen van (huis)artsen. Bijvoorbeeld waarom er gevraagd wordt om medische informatie aan te leveren, of hiervoor kosten kunnen worden gedeclareerd en waarom het CIZ contact opneemt over de ID-check.

  • 24 februari 2022

In november 2021 is de tweede reparatiewet van de Wet zorg en dwang in werking getreden. Sindsdien zijn de termijnen voor het indienen van een aanvraag gewijzigd. Het gaat specifiek om een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) na een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling (ibs).

  • 27 januari 2022

Het CIZ heeft een nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’ gemaakt. Met deze folder kunt u een cliënt en zijn naasten informeren als het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

  • 27 januari 2022

Vanaf 1 februari kunt u met uw vragen over de ggz-indicatiestelling terecht bij het CIZ-team dat in uw gemeente werkzaam is.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen