• 3 februari 2020

Op de website van het CIZ vindt u een overzicht waarop staat wie een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen bij het CIZ. Ziekenhuizen, huisartsen en case managers kunnen nu in bepaalde gevallen ook een aanvraag indienen. Deze wijzigingen gelden alleen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). We lichten dit graag toe.

  • 3 februari 2020

Heeft uw cliënt behoefte aan iemand die met hem meedenkt? Of iemand die naar hem en zijn naasten luistert? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken? Zo iemand is er: de Co of cliënt­ondersteuner.

  • 3 februari 2020

Er leven vragen over de medische verklaring: wat houdt de medische verklaring in, wie mag hem opstellen en waar is het format te vinden? Wij lichten dit toe.

  • 3 februari 2020

Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat deze zorg pas in 2021 wordt gefinancierd vanuit de Wlz. In 2020 beoordeelt het CIZ deze aanvragen van cliënten.

  • 12 december 2019

Bent u al voorbereid op de Wet zorg en dwang (Wzd)? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.

  • 12 december 2019

Vanaf 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

  • 12 december 2019

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

  • 14 november 2019

Vanaf 1 december a.s. krijgt het CIZ een telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen over de Wet zorg en dwang. Dit telefoonnummer wordt 088 789 3000.

  • 14 november 2019

Het CIZ stelt binnenkort de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020, de beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie 2020 en de beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020 vast. Deze worden in december op onze website geplaatst. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website