• 28 oktober 2021

De cijfers over het derde kwartaal zijn toegevoegd aan onze databank. Met ingang van komend kwartaal hebben we iets nieuws: we hebben leeftijdsgegevens toegevoegd die het mogelijk maken om alle aanvraag- en besluitcijfers sinds 2018 te categoriseren in leeftijdsgroepen.

  • 28 oktober 2021

Op 1 september 2021 is het Besluit langdurige zorg (Blz) aangepast door VWS en geplaatst in de Staatcourant. Een indicatie met terugwerkende kracht kan alleen nog worden afgegeven bij een opname in een instelling. Portero is hierop aangepast.

  • 28 oktober 2021

Het is nu niet verantwoord om de Wlz open te stellen voor kinderen (jonger dan 18 jaar) met een psychische stoornis, die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Zo stelt Paul Blokhuis.

  • 28 oktober 2021

Bij overschrijding van de wettelijke doorlooptijden, antedateren we de besluiten voor ophogingen (aangevraagd door de zorgaanbieder voor zorg in natura). Op deze manier kan de zorg ongehinderd worden voortgezet en gefinancierd.

  • 23 september 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM), moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

  • 23 september 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM). Of als zijn opname vanwege een nieuwe RM wordt verlengd. Op de website Dwang in de zorg is nu een nieuw format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

  • 23 september 2021

Op de website Regelhulp van het ministerie van VWS kunt u nu meer informatie vinden over wie wanneer een aanvraag voor de Wlz mag ondertekenen.

  • 23 september 2021

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties die eerder zijn afgegeven, in te trekken of te herzien.

  • 23 september 2021

Cliënten die opgenomen zijn met een rechterlijke machtiging (RM) of een verlengde inbewaringstelling (ibs) verzetten zich soms na enige tijd niet meer tegen de opname. Mag u als zorgaanbieder de cliënt dan ontslaan?

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website