• 23 september 2021

Bij het CIZ hebben we al enige tijd te maken met vertragingen in de behandeling van aanvragen. Op dit moment wordt 76% van de Wlz-aanvragen binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld.

  • 19 augustus 2021

Het CIZ heeft te maken met vertragingen door een grote hoeveelheid aanvragen. Helaas kunnen we daardoor niet alle aanvragen op tijd afhandelen. Het helpt als u bij het doen van een aanvraagalle informatiedirect aanlevert. Bij de helft van de aanvragen ontbreekt informatie. Wij vragen deze informatie dan alsnog op, dit kost veel tijd. Het is daarom belangrijk om direct bij de aanvraag alle informatie mee te sturen. Op onze website leest u welke informatie dit is

  • 19 augustus 2021

De nieuwe cijfers over het tweede kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd in onze databank. Onze databank geeft onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz. We vullen de databank elk kwartaal aan met actuele cijfers.

  • 19 augustus 2021

Per 1 september 2021 kan een indicatiestelling met terugwerkende kracht alleen worden verleend bij een verblijf of opname in een instelling. Dat is een wijziging in het Besluit Langdurige zorg van het Ministerie VWS.

  • 19 augustus 2021

Het CIZ vindt de privacy van u en uw cliënten belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Op onze website vindt u vanaf nu ons actuele privacy statement waarin we beschrijven hoe wij dit doen.

  • 19 augustus 2021

Eerder lieten we weten dat zorgaanbieders een cliënt kunnen opnemen zonder dat het CIZ een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) heeft afgegeven. Dit kan alleen als opname écht nodig is en er al een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) is gedaan bij het CIZ.

  • 29 juni 2021

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Daarvoor is er een vernieuwd format voor de medische verklaring te vinden op www.dwangindezorg.nl.

  • 29 juni 2021

Via Portero kunt u als zorgaanbieder een aanvraag bij ons indienen. Cliënten en zorgaanbieders zonder Portero-contract kunnen een aanvraag indienen via Mijn Wlz-aanvraag. Per 1 juli 2021 werken beide aanvraagsystemen niet meer goed via Internet Explorer. Dit komt omdat Microsoft deze browser niet meer ondersteunt en de oudere browser Internet Explorer vervangt door Microsoft Edge.

  • 29 juni 2021

Momenteel krijgen we veel vragen van gemeenten over de ggz-aanvragen. De vragen gaan over de volgende 2 onderwerpen:

  • De uitloop van de afhandeling van de ggz-aanvragen en ketenafspraken;
  • De gegevensuitwisseling via het Inlichtingenbureau.

In dit bericht leest u meer over deze onderwerpen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website