• 27 mei 2021

Wanneer de cliënt een andere voorkeur heeft voor een zorgaanbieder, vraagt deze nieuwe zorgaanbieder vaak een kopie van de besluitbief bij ons aan.

  • 27 mei 2021

Het CIZ vindt de privacy van cliënten, zorgaanbieders en andere relaties (zoals sollicitanten) erg belangrijk. Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met ieders gegevens om. In ons vernieuwde privacy statement leest u hoe wij dat doen.

  • 27 mei 2021

Aanvragen die wij ontvangen, beoordelen wij altijd zorgvuldig. Een indicatiebesluit heeft tenslotte grote gevolgen voor de cliënt en zijn familie. Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over de ondertekening van een aanvraag. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, hebben wij de informatie op onze website uitgebreid.

  • 27 mei 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

  • 27 mei 2021

Op de website van het CIZ vindt u een overzicht waarop staat wie een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen bij het CIZ. Dit overzicht is eerder dit jaar geactualiseerd. De regels zijn sindsdien niet veranderd. Omdat hier vragen over zijn, delen we een deel van de informatie opnieuw.

  • 30 maart 2021

Vanaf nu is een geactualiseerd overzicht van de Wzd-aanvragen beschikbaar. Op het overzicht staat informatie over een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21), de rechterlijke machtiging en de verlenging ervan, de voorwaardelijke machtiging en de verlenging ervan. Bij ieder type aanvraag is beschreven voor wie de aanvraag gedaan kan worden, wat er meegestuurd moet worden en welke bijzonderheden er zijn. In een tabel kunt u aflezen wie welke aanvraag mag doen. 

  • 30 maart 2021

Wanneer u een rechterlijke machtiging (rm) aanvraagt voor een cliënt, kunt u op het aanvraagformulier aangeven welke belanghebbenden er zijn. U leest in dit artikel waarom dat belangrijke informatie is.

  • 30 maart 2021

In de CIZ info van januari stond dat er een format beschikbaar is waarmee u kunt melden dat u een cliënt met een rechterlijke machtiging (rm) hebt opgenomen. Of dat de opname van een cliënt met een nieuwe rm is verlengd. Zorgaanbieders zijn verplicht dit te melden bij het CIZ, maar ook bijvoorbeeld bij de griffier van de rechtbank die de machtiging heeft verleend en bij de inspectie (IGJ). Dit staat in de wet (artikel 42 Wzd). Graag lichten wij toe waarom deze informatie voor het CIZ belangrijk is.

  • 30 maart 2021

Heeft u als arts, verpleegkundige of zorgaanbieder vorig jaar tussen april en juni bij het CIZ een éénjarige Wlz-registratie VV COVID-19 aangevraagd voor uw cliënt? Heeft de cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om tijdig een nieuwe aanvraag te doen. Wij zien dat dit nog niet is gedaan voor alle cliënten om wie het mogelijk kan gaan. Lees ook het uitgebreide bericht uit de vorige CIZ info.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website