• 28 januari 2021

Zorgaanbieders kunnen bij het CIZ een aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang. Op www.dwangindezorg.nl is nu een stroomschema beschikbaar waarin de procedure en een toelichting is opgenomen.

  • 28 januari 2021

Vanaf vandaag staan de nieuwe cijfers van het vierde kwartaal op onze databank. Twee zaken die opvallen: de invloed van corona op de sterftecijfers en de voorbereiding van de ggz-cliënten in de Wlz per 1 januari 2021.

  • 28 januari 2021

Een aantal van onze formulieren is aangepast. Het gaat om kleine aanpassingen die vooral voortkomen uit regels voor privacy en wetswijzigingen, zoals de spoedreparatiewet Wet zorg en dwang. De nieuwe formulieren zijn beschikbaar op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

  • 28 januari 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Of als zijn opname vanwege een nieuwe rechterlijke machtiging wordt verlengd. Op www.dwangindezorg.nl is sinds kort een format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

  • 15 december 2020

Wanneer u een aanvraag doet in ons aanmeldsysteem Portero, is het belangrijk om alles zo compleet mogelijk aan te leveren. Niet alleen omdat wij de aanvraag dan goed in behandeling kunnen nemen, maar ook omdat het zorgkantoor dan voldoende informatie heeft om de zorg te regelen voor de cliënt.

  • 15 december 2020

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de subsidieregeling extramurale behandeling op 1 januari 2021 wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze CIZ info informeren wij u over de werkwijze in de overgang van 2020 naar 2021 en de overgangsregeling.

  • 15 december 2020

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

  • 15 december 2020

In onze vorige CIZ info lieten we weten dat er veel meer ggz-aanvragen zijn binnengekomen dan van te voren werd verwacht. Veel aanvragen worden helaas niet voor 2021 afgerond. Dat betekent dat cliënten langer op een besluit moeten wachten. 

  • 5 november 2020

Op onze databank Swing zijn de nieuwe kwartaalcijfers (Q3) gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig kwartaal, toen er duidelijke afwijkingen in de cijfers waren te zien vanwege corona, zijn er dit kwartaal geen grote trendbreuken of opvallende afwijkingen in de aantallen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website