• 30 juli 2020

De relatiebeheerders van de Wzd stellen een videopresentatie voor u beschikbaar. In deze videopresentatie leggen ze de rol van het CIZ binnen de Wet zorg en dwang uit. Ook geven ze een toelichting op de aanvraagprocedure voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) en een rechterlijke machtiging.

  • 30 juli 2020

Door de uitbraak van corona is het sterftecijfer van mensen die Wlz-zorg ontvangen in het tweede kwartaal verhoogd. Dit is terug te vinden in de nieuwste cijfers van onze databank. Deze cijfers zijn op 23 juli gepresenteerd.

  • 30 juli 2020

Om meer informatie te bieden aan ggz-cliënten over de veranderingen binnen de ggz in 2021, heeft het ministerie van VWS een aantal korte animatievideo’s ontwikkeld.

  • 30 juni 2020

Voor ggz-cliënten en zorgaanbieders is het belangrijk dat zij tijdig weten wat zij in 2021 kunnen verwachten. Daarom wil het CIZ uw aanvragen voor de Wlz/ggz voor 1 oktober ontvangen. Het streven is namelijk om de (her)indicaties voor 31 december 2020 af te ronden. Op deze manier ontvangt de cliënt op tijd zijn benodigde zorg.

  • 30 juni 2020

Met de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft het CIZ afgestemd dat zorgaanbieders tijdens deze coronaperiode een cliënt kunnen opnemen zonder dat het CIZ een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) heeft afgegeven. Dit gebeurt als opname echt nodig is.

  • 30 juni 2020

Soms heeft een cliënt een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) én een Wlz-indicatie nodig. Als een cliënt nog geen Wlz-indicatie heeft, kunt u in Portero in één keer een combinatie-aanvraag doen. Het maakt hierbij niet uit of een cliënt thuis verblijft of al is opgenomen. De machtiging is in beide gevallen van groot belang.

  • 30 juni 2020

Na een gefaseerde uitrol, werken alle teams nu ten minste een half jaar volgens de werkwijze CIZ Versnelt. Daarmee rekenen we dit nu tot de ‘standaard’ werkwijze.

  • 28 mei 2020

In samenwerking met ketenpartners hebben we informatiekaarten ontwikkeld voor cliënten die vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. De informatiekaarten zijn te vinden op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten/

  • 28 mei 2020

Per 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Vanaf dit jaar is het CIZ gestart met de indicatiestelling van deze doelgroep, het streven is dit op 1 oktober gereed te hebben.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website