Bij het gebruik van Portero is zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van belang. Het CIZ moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar ook de gebruiker van Portero heeft verantwoordelijkheden.

Portero is het kernsysteem van het CIZ voor het registreren en afhandelen van Wlz-aanvragen. Organisaties met gebruiksrechten kunnen bij Wlz-aanvragen Portero raadplegen en gegevens inzien van cliënten die al bij het CIZ bekend zijn.

De toegang wordt contractueel geregeld. In het contract staan de voorwaarden voor het gebruik van Portero en de verantwoordelijkheden van de zorgaanmelder. 

Het CIZ moet hierbij voldoen aan de volgende wet- en regelgeving: 

Het CIZ kan sancties toepassen wanneer zorgaanmelders zich niet houden aan de voorwaarden bij het gebruik van Portero. Bij misbruik of onzorgvuldig gebruik kan het CIZ u de toegang tot Portero ontzeggen.

Sancties bij incorrect gebruik van Portero

Incorrect gebruik kan zijn:

a. Misbruik

  • Het systeem wordt volledig buiten het beoogde doel (gebruik van de persoonsgegevens) gebruikt
    en/of
  • Er zijn rechten verstrekt aan gebruikers die niet bij de betreffende organisatie werken.

Bij (mogelijk) misbruik neemt het CIZ direct contact op met de betreffende medewerker van de organisatie en/of de contactpersoon van de organisatie. De tekenbevoegde van de organisatie krijgt een brief van het CIZ waarin staat dat het gebruik van Portero is afgesloten naar aanleiding van geconstateerd misbruik.

b. Onzorgvuldig gebruik

Het gebruikersbeheer wordt niet correct uitgevoerd, bijvoorbeeld als inlogcodes van gebruikers onderling gedeeld worden. Het gebruik van Portero wordt afgesloten als:

  • er meerdere malen sprake is geweest van onzorgvuldig gebruik
    en
  • de gecontracteerde organisatie onvoldoende discipline heeft om Portero correct te gebruiken.

Het CIZ neemt eerst contact op met de organisatie. Het besluit tot afsluiting van Portero wordt schriftelijk bevestigd.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen