Bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

Bij het CIZ gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom verstrekken we niet zomaar de gegevens van uw indicatie. Wie deze informatie mag opvragen leest u op deze pagina

U kunt uw vraag via Twitter of Facebook stellen. Omdat we de beveiliging van sociale media niet kunnen garanderen, adviseren wij u om nooit een BSN-nummer of ingevulde (aanvraag)formulieren toe te voegen. 

Binnen het CIZ kunnen persoonsgegevens ingezien worden door:

 1. degenen die betrokken zijn bij het in behandeling nemen en afwikkelen van de indicatieaanvraag, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor een goede uitvoering van hun functie;
 2. degenen die betrokken zijn bij het bij het beheer van de persoonsregistratie voor zover zij die gegevens nodig hebben voor een goede uitvoering van hun functie.

Het CIZ kan op de volgende manieren de beschikking hebben gekregen over uw persoonsgegevens:

 1. van uzelf als u een aanvraag doet;
 2. van zorgaanbieders van wie de betreffende persoon al zorg ontvangt of heeft ontvangen. U moet hiervoor toestemming geven;
 3. van wettelijk vertegenwoordigers van degene die zorg nodig heeft;
 4. van curatoren, mentoren of bewindvoerders;
 5. van familieleden of anderen in de omgeving van de degene die zorg nodig heeft. Zij moeten daartoe gemachtigd zijn door de betrokkene zelf. 

Het CIZ verstrekt in voorkomende gevallen (bijzondere) persoonsgegevens aan derde partijen voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht is:

 • Wlz-uitvoerders;
 • zorgaanbieders;
 • het CAK;
 • de Sociale Verzekeringsbank;
 • het zorgkantoor om de door het CIZ geïndiceerde zorg toe te wijzen;
 • Belastingdienst.

Voor een nader overzicht van de huidige verstrekkingen verwijzen wij u naar het verwerkingsregister van het CIZ. De verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Dat houdt in dat het CIZ uw gegevens alleen verstrekt als het CIZ dit op basis van wetgeving verplicht is en de gegevens noodzakelijk zijn voor het in de wetgeving vastgelegde doel. Als er geen wettelijke grondslag voor de verstrekking bestaat, worden uw gegevens door het CIZ alleen aan derde partijen verstrekt als u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft verleend.

 

 

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website