Bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

Binnen het CIZ kunnen persoonsgegevens ingezien worden door:

 1. degenen die betrokken zijn bij het in behandeling nemen en afwikkelen van de indicatieaanvraag, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor een goede uitvoering van hun functie;
 2. degenen die betrokken zijn bij het bij het beheer van de persoonsregistratie voor zover zij die gegevens nodig hebben voor een goede uitvoering van hun functie.

Het CIZ kan op de volgende manieren de beschikking hebben gekregen over uw persoonsgegevens:

 1. van uzelf als u een aanvraag doet;
 2. van zorgaanbieders van wie de betreffende persoon al zorg ontvangt of heeft ontvangen. U moet hiervoor toestemming geven;
 3. van wettelijk vertegenwoordigers van degene die zorg nodig heeft;
 4. van curatoren, mentoren of bewindvoerders;
 5. van familieleden of anderen in de omgeving van de degene die zorg nodig heeft. Zij moeten daartoe gemachtigd zijn door de betrokkene zelf. 

Het CIZ verstrekt in voorkomende gevallen (bijzondere) persoonsgegevens aan derde partijen voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht is:

 • Wlz-uitvoerders;
 • zorgaanbieders;
 • het CAK;
 • de Sociale Verzekeringsbank;
 • het zorgkantoor om de door het CIZ geïndiceerde zorg toe te wijzen;
 • Belastingdienst.

Voor een nader overzicht van de huidige verstrekkingen verwijzen wij u naar het verwerkingsregister van het CIZ. De verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Dat houdt in dat het CIZ uw gegevens alleen verstrekt als het CIZ dit op basis van wetgeving verplicht is en de gegevens noodzakelijk zijn voor het in de wetgeving vastgelegde doel. Als er geen wettelijke grondslag voor de verstrekking bestaat, worden uw gegevens door het CIZ alleen aan derde partijen verstrekt als u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft verleend.

 

 

 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen