Het is belangrijk dat een Wlz-aanvraag uit vrije wil gedaan wordt. Dat betekent dat u dit zelf wilt, en niemand dit zonder uw toestemming voor u mag doen. Ook is het belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen zijn. Want in bijna alle gevallen is een Wlz-indicatie levenslang geldig. Én u betaalt een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Een aanvraag doen heeft dus financiële gevolgen voor u.

Als u de aanvraag niet zelf wilt doen, kunt u ook iemand toestemming geven om dit voor u te doen. Bijvoorbeeld een familielid of een zorgaanbieder. U moet dan een machtigingsformulier ondertekenen.

Als u niet kunt overzien waarvoor u tekent, dan mag u niet zelf uw handtekening zetten onder de aanvraag of de machtiging. Het is dan belangrijk dat u een wettelijk vertegenwoordiger krijgt. Bekijk hier informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen