Het is belangrijk dat een Wlz-aanvraag uit vrije wil gedaan wordt. Dat betekent dat u dit zelf wilt, en niemand dit zonder uw toestemming voor u mag doen. Ook is het belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen zijn. Want in bijna alle gevallen is een Wlz-indicatie levenslang geldig. Én u betaalt een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Een aanvraag doen heeft dus financiële gevolgen voor u.

Als u de aanvraag niet zelf wilt doen, kunt u ook iemand toestemming geven om dit voor u te doen. Bijvoorbeeld een familielid of een zorgaanbieder. U moet dan een machtigingsformulier ondertekenen.

Als u niet kunt overzien waarvoor u tekent, dan mag u niet zelf uw handtekening zetten onder de aanvraag of de machtiging. Het is dan belangrijk dat u een wettelijk vertegenwoordiger krijgt. Bekijk hier informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website