Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag:

  • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
  • Een voogd. Deze heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een bewijsstuk van de rechterlijke uitspraak nodig.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

  • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Dat noemen we een benoemd vertegenwoordiger. Deze persoon moet uw aanvraag tekenen, dit doet u niet zelf. Uw mentor of curator moet een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag.
  • U heeft iemand in uw volmacht of levenstestament aangesteld als uw wettelijk vertegenwoordiger. Dat noemen we een benoemd vertegenwoordiger. In de volmacht of het levenstestament staat of deze persoon wel of niet mag tekenen voor de aanvraag. Mag hij tekenen? Dan moet uw vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.
  • Er is een rechterlijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs). Deze vervangt uw eigen handtekening, u tekent de aanvraag dus niet zelf. 
    Let op:vanaf 1 januari 2020 worden binnen de ggz geen rechterlijke machtiging en inbewaringstelling meer afgegeven. Deze zijn vervangen door een zorgmachtiging of een crisismaatregel in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Alleen als u een aanvraag doet voor een GGZ-B zorgprofiel, of als u uw GGZ-B zorgprofiel wilt verlengen, mag de zorgmachtiging of crisismaatregel uw eigen handtekening vervangen. Bij alle andere Wlz ggz-aanvragen moet u zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.
  • In alle andere gevallen moet u een machtigingsformulier meesturen.

 Meer informatie over het ondertekenen van de aanvraag vindt u op: Wlz-zorg aanvragen | De Wet langdurige zorg (Wlz) | Regelhulp.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website