Bekijk de veelgestelde vragen over de financiële gevolgen van een indicatie.

Eigen bijdrage

U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen en stuurt u de factuur voor de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden. Daarnaast kunt u er een online rekenhulp invullen om uw eigen bijdrage te berekenen.

Vertrekt u uit de zorginstelling? Of is de zorg gestopt? Dan geeft uw zorginstelling de einddatum aan het CAK door. Het kan zijn dat u nog een factuur voor de hele maand ontvangt. U ontvangt dan de volgende maand een correctiefactuur. Heeft u te veel eigen bijdrage betaald? Dan stort Het CAK het bedrag terug. U kunt onjuiste zorggegevens doorgeven met Mijn CAK. Zij vragen uw zorgaanbieder dan om de gegevens te controleren.

(Bron: het CAK)

Uw indicatie gaat direct in na het besluit. Er zijn 4 mogelijkheden:

  • Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
  • Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget (pgb), de zorg uit uw modulair pakket thuis of uw volledig pakket thuis.
  • Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie al een eigen bijdrage.
  • Ontvangt u thuis zorg, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

(bron: Het CAK)

Nee, de eigen bijdrage kunt u niet aftrekken van de belasting. Er zijn verschillende zorgkosten die u wel af kunt trekken. Kijkt u hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Een beschikking is een brief waarin u leest wat de hoogte van uw eigen bijdrage per maand voor de Wlz is. In de beschikking staat onder andere uw inkomen en/of vermogen. Een beschikking is niet hetzelfde als een factuur. U hoeft de beschikking dus niet te betalen. Na de beschikking stuurt het CAK een factuur. Op de factuur staat welk bedrag u moet betalen. En hoe u dat kunt doen. Heeft u vragen neem dan contact op met het CAK.

Overig

Als u een Wlz-indicatie heeft gekregen, neem dan contact op met uw verzekeraar. Of met de zorgaanbieder waar u de zorg van wilt ontvangen. Misschien is alleen een basispakket voldoende zodra u zorg gaat ontvangen vanuit de Wlz. Dit is niet altijd zo en kan verschillen per verzekering en zorgaanbieder.

Krijgt u nu hulp vanuit de gemeente (Wmo) of de zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw gemeente of zorgverzekeraar. Geef aan deze organisatie(s) door dat u zorg vanuit de Wlz gaat ontvangen en per wanneer. Zo voorkomt u dat u misschien geld terug moet betalen.

Ontvangt u huurtoeslag en heeft u of uw partner thuis zorg nodig vanuit de Wlz? dan telt de belastingdienst een persoon minder mee voor uw huurtoeslag. Kijk op de site van de Belastingdienst voor de voorwaarden en meer informatie.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website