Post en aanvragen voor Wlz en/of besluit tot opname en verblijf (art. 21) kunt u opsturen naar:

CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Fax: 088 - 789 10 11
E-mail: info@ciz.nl 

Wilt u uw aanvraag liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende. Aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn risico’s verbonden. Uw mail kan gehackt of onderschept worden. Dit is een relatief klein, maar reëel risico. Als u dit geen bezwaar vindt, kunt u uw aanvraagformulier mailen.

Post en aanvragen voor een rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging

CIZ
Postbus 2891
3500 GW Utrecht

Fax: 088 - 789 65 70
E-mail: wzd@ciz.nl

Postadres voor aanvragen dubbele kinderbijslag

CIZ-BUK
Postbus 2010 
3500 GA Utrecht

Wilt u het medische vragenformulier of aanvullende informatie liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende. Aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn risico’s verbonden. Uw mail kan gehackt of onderschept worden. Dit is een relatief klein, maar reëel risico. Als u dit geen bezwaar vindt, kunt u de informatie sturen naar info.buk@ciz.nl.

Bestanden veilig versturen

Wilt u uw digitale bestanden veilig aanleveren? Stuur dan een e-mail naar info@ciz.nl (indien het gaat om dubbele kinderbijslag naar info.buk@ciz.nl) met het verzoek om digitaal bestanden naar het CIZ te versturen. U ontvangt dan een email met een unieke upload-link die beperkt geldig is. Via deze upload-link kunt u alle bestanden uploaden die u aan ons wilt versturen. Vermeld bij het uploaden van de bestanden uw cliëntnummer in het onderwerp van uw mail of de inhoud van uw bericht. Zorg dat ook in uw documenten zelf duidelijk is op wie het document betrekking heeft.
Bekijk hier de handleiding voor het beveiligd versturen van digitale bestanden.

Bestanden aanleveren als Word of pdf

Let op: we ontvangen de (medische) informatie graag als Word-bestand of pdf-bestand. Wilt u ervoor zorgen dat u ieder document als 1 bestand uploadt, met de pagina’s op leesvolgorde? 

Als u een foto van een bepaald document wilt gebruiken, dan kan dat alleen voor een document dat uit 1 of 2 pagina’s bestaat. Soms is de kwaliteit van de gemaakte foto’s niet voldoende, waardoor de informatie niet leesbaar is. Dan vragen we u het betreffende document per post aan te leveren. De voorkeur gaat dan ook uit naar de eerder aangegeven Word of pdf-documenten voor aanlevering van aanvullende informatie.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website