Bekijk de veelgestelde vragen over CIZ Versnelt.

Het CIZ gaat de versnelde indicatiestelling gefaseerd uitrollen. Dit betekent dat onze teams tussen half juli en half november getraind worden in de nieuwe werkwijze. Wij kiezen bewust voor een gefaseerde implementatie zodat we snel de eventuele knelpunten boven water hebben en kunnen bijsturen. Bij actueel vindt u vanaf medio juli een kaartje van Nederland waarin aangegeven wordt welk gebied per wanneer volgens de versnelde werkwijze gaat werken. We verwachten dat dit nieuwe proces voor alle betrokkenen even wennen zal zijn. Voor de zorgaanbieder, de cliënt en ook voor het CIZ. Het kan daarom zijn dat de doelstelling van 7 werkdagen nog niet meteen gehaald wordt. Een versnelling van het proces en snellere communicatie zal echter zeker snel merkbaar zijn.

Onze aangepaste werkwijze geldt voor aanvragen die u – als zorgaanbieder - digitaal indient via Portero voor:

  • Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Zorg vanuit subsidieregelingen

Na het indienen van de aanvraag pakt ons triageteam deze binnen één werkdag op. Het triageteam is een multidisciplinair team. Samen bekijken zij of de aanvraag inhoudelijk en administratief compleet is. Ontbreekt er iets? Dan wordt er direct contact met u opgenomen.

Wanneer de aanvraag compleet is, beoordeelt het triageteam of de aanvraag direct afgehandeld kan worden of dat een uitgebreider persoonlijk contact met de cliënt nodig is. Bijvoorbeeld door middel van een telefonisch onderzoek, een bezoek aan huis of in het ziekenhuis. Is dit nodig? Dan plannen we meteen een afspraak in, in overleg met u als aanmelder en/of de cliënt/contactpersoon. Na het onderzoek volgt snel het indicatiebesluit. U kunt de werkwijze nog eens nalezen in onze folder

 

Met een complete aanvraag, waarbij geen tijd verloren gaat met wachten op aanvullende informatie, kan het CIZ sneller een indicatiebesluit afgeven. Die cliënt heeft dan eerder duidelijkheid.

Als zorgaanbieder kunt u beter plannen wanneer (uitbreiding van) zorg bij uw cliënt ingezet kan worden. En wij kunnen samen met u sneller schakelen. Mochten wij nog informatie van u nodig hebben, dan hoort u dat direct. Zo voorkomen we ruis in de communicatie. Voor de cliënten verloopt het indicatietraject heel snel. Het is daarom van belang dat zij van tevoren goed zijn voorgelicht over de consequenties van een aanvraag, zoals de eigen bijdrage voor Wlz-zorg, een mogelijke verhuizing, etc.

Om de digitale aanvragen sneller af te kunnen handelen, hebben we uw medewerking hard nodig. We vragen u om aanvragen in te dienen via Portero. Alleen dan kunnen we ze zo snel mogelijk verwerken. Ook kunt u ons helpen door te zorgen dat uw aanvraag volledig is. Regelmatig krijgen we aanvragen binnen waarbij documenten of handtekeningen ontbreken. Dit zorgt voor veel vertraging. Om het u makkelijk te maken, hebben we een handig overzicht gemaakt van alle documenten die u nodig heeft voor de aanvraag.

Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat u toch iets vergeet. Dan is het fijn als we u goed kunnen bereiken en u de ontbrekende informatie snel aanlevert.

Het CIZ heeft na de behoeftepeiling in opdracht van het VWS het eigen proces kritisch bekeken. Daar kwam uit naar voren dat dossiers in de wachtrij kwamen door interne overdrachten. Dit kunnen we minimaliseren door te gaan werken in vernieuwde, multidisciplinaire teams. Verder gaan wij meer sturen op complete dossiers. Er gaat veel tijd verloren aan het wachten op aanvullende informatie of omdat een machtiging of handtekening ontbreekt. Door hier alert op te zijn dragen we samen zorg voor een snelle dienstverlening aan onze cliënten.

Als de aanvraag volledig is en we snel contact kunnen leggen, streven wij naar het geven van een indicatiebesluit binnen zeven werkdagen.

  • Snel duidelijkheid voor uw cliënt
  • Geen ruis door lange procedures
  • Meer zicht en grip op het indicatieproces voor u en uw cliënt
  • Snel kunnen starten met het verlenen van de passende zorg aan de cliënt

Ja. De kwaliteit blijft gewaarborgd. De versnelling bereiken we niet door ons onderzoek sneller te doen, maar door juist de momenten waarop er inhoudelijk niets met de aanvraag gebeurt te beperken. Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het indicatiebesluit.

Nee. Alleen de aanvragen die door een zorgaanbieder via het online aanmeldsysteem Portero worden ingediend, kunnen afgehandeld worden via de nieuwe werkwijze.

Portero

Als een aanvraag direct in ons systeem Portero gedaan wordt, scheelt dit veel handelingen bij het CIZ. We kunnen bij binnenkomst van de aanvraag meteen controleren of alle informatie compleet is. Als dit niet het geval is, nemen we direct contact op met de aanmelder. De aanvullende informatie kan dan ook direct in het systeem bij de aanvraag geüpload worden. Op deze manier wordt er snel geschakeld. Het gaat hierbij om circa 60% van het totaal aantal aanvragen dat voor deze versnelde manier in aanmerking kan komen.

Er geldt een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een contract voor het gebruik van Portero. Als u daar als zorgaanbieder daar aan voldoet, kunt u via onze website een contract aanvragen.

Maximaal zes weken. Ook hier geldt: hoe completer de aanvraag wordt aangeleverd, hoe sneller deze in behandeling genomen kan worden. We verwachten dat het indicatieproces ook voor deze aanvragen sneller gaat verlopen door de aanpassingen in ons werkproces en het multidisciplinair werken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen