Bekijk de veelgestelde vragen over CIZ Versnelt.

Na ontvangst van de aanvraag in Portero pakt het multidisciplinaire triageteam deze binnen twee werkdagen op. Het triageteam bekijkt of de aanvraag administratief en inhoudelijk compleet is. Ontbreekt er iets? Dan wordt direct contact met u opgenomen.

Wanneer de aanvraag compleet is, beoordeelt het triageteam of de aanvraag direct afgehandeld kan worden of dat er een uitgebreider persoonlijk contact met de cliënt nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van een telefonisch onderzoek, een bezoek aan huis of in het ziekenhuis.

Een aanvraag waarbij de aanspraak op zorg duidelijk is, wordt direct afgehandeld door het triageteam. Bij een aanvraag waarbij uitgebreider persoonlijk contact nodig is, neemt het triageteam meteen contact op met u als aanmelder en/of de cliënt/contactpersoon om een afspraak in te plannen. Na het onderzoek volgt snel het indicatiebesluit.

We streven naar het afgeven van een indicatiebesluit binnen 7 werkdagen. Dit kunnen we echter niet alleen. Hiervoor is het belangrijk dat de aanvragen correct en zo compleet mogelijk worden ingediend. Als er bijvoorbeeld een juiste handtekening of aanvullende informatie ontbreekt, gaat dit ten koste van een snel indicatiebesluit. Wanneer wij aanvullende informatie opvragen, duurt het afgeven van het indicatiebesluit mogelijk langer dan de eerdergenoemde 7 werkdagen.

We kunnen deze versnelling van het indicatieproces toepassen bij aanvragen die u – als ZIN (zorg in natura)-gecontracteerde zorgaanbieder of ziekenhuis – digitaal indient via Portero voor:

  • Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Wlz-subsidieregeling ADL-assistentie
  • Wzd art. 21-toetsing (Wet zorg en dwang)
  • Snel duidelijkheid voor uw cliënt
  • Geen ruis door lange procedures
  • Meer zicht en grip op het indicatieproces voor u en uw cliënt
  • Snel kunnen starten met het verlenen van de passende zorg aan uw cliënt

We hebben medewerking van u als zorgaanbieder nodig om de versnelde indicatiestelling mogelijk te maken. We vragen u om de aanvragen in te dienen via ons digitale systeem Portero. Daarnaast helpt u ons door te zorgen dat de aanvraag zo volledig mogelijk is. Wanneer er documenten of handtekeningen ontbreken, leidt dat tot vertraging. Om het u makkelijker te maken hebben we een handig overzicht gemaakt van alle documenten die u nodig heeft voor de aanvraag.

Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat u toch iets vergeet. In dat geval is het prettig als we u goed kunnen bereiken om af te stemmen over snelle nalevering van de ontbrekende informatie.

Wanneer het CIZ snel een indicatiebesluit kan afgeven, heeft de cliënt eerder duidelijkheid over zijn zorgvraag. Als zorgaanbieder kunt u beter plannen wanneer (uitbreiding van) de zorg bij uw cliënt ingezet kan worden.  Doordat we meteen met u schakelen als we nog aanvullende informatie van u nodig hebben, of wanneer we een afspraak willen plannen, voorkomen we ruis in de communicatie. Voor de cliënten verloopt het indicatietraject heel snel. Het is daarom van belang dat zij van tevoren, dus al op het moment van indienen van de aanvraag, goed zijn voorgelicht over die snelheid en de eventuele consequenties van een aanvraag. Denk hierbij aan de eigen bijdrage voor Wlz-zorg en een mogelijke verhuizing.

Ja. De kwaliteit blijft gewaarborgd. Onze snelheid bereiken we door de interne overdrachten, de momenten waarop er inhoudelijk niets met de aanvraag gebeurt, te beperken. Aan het onderzoek en de inhoudelijke behandeling van de aanvragen wordt nog dezelfde zorg en tijd besteed. De snellere behandeling van de aanvragen doet dus geen afbreuk aan de kwaliteit van de indicatiebesluiten.

Als een aanvraag direct in ons systeem Portero ingediend wordt, scheelt dit in administratieve handelingen bij het CIZ. De aanvraag en de bijbehorende documenten staan direct in ons systeem en worden meteen beoordeeld op compleetheid. Bij onvolledigheid nemen we direct contact op met de aanmelder. Aanvullende informatie kan dan alsnog direct bij de aanvraag geüpload worden. Op deze manier kan er snel geschakeld worden.
Circa 60% van het totaal aantal aanvragen wordt door zorgaanbieders via Portero ingediend en komt dus voor de snelle afhandeling in aanmerking.

Voor alle aanvragen geldt wettelijk gezien een maximale indicatieduur van zes weken. Ook bij de aanvragen die niet in aanmerking komen voor de versnelde werkwijze geldt: hoe completer de aanvraag, hoe sneller deze in behandeling genomen kan worden.  En door de aanpassingen in het werkproces en het multidisciplinair werken verwachten we dat het indicatieproces voor deze aanvragen ook sneller kan gaan verlopen.

Er geldt een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een contract voor het gebruik van Portero. Als u als zorgaanbieder daaraan voldoet, kunt u via onze website een contract aanvragen.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website