Bekijk de veelgestelde vragen voor gemeenten.

Op verzoek van het ministerie van VWS richt het CIZ voor gemeenten een digitaal register in, met daarin alle besluiten over de toegang tot zorg vanuit de Wlz. Een Wlz-aanspraak is voorliggend op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015.

Via het digitale register kan iedere gemeente straks bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN) checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft.

De aansluiting op de Wlz-registertoets verloopt via het Inlichtingenbureau (IB). Een gemeente kan via het IB op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) aangesloten worden op de Wlz-registertoets. Met het register voldoet het CIZ aan de wettelijke opdracht om Colleges van B&W in staat te stellen om samenloop van Wmo-ondersteuning en zorg vanuit de Wlz te controleren.

Heeft u vragen over het aansluiten of inloggen? Bel of mail de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl of 0800- 222 11 22.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen