Bekijk de veelgestelde vragen voor gemeenten.

De Databank van het CIZ biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

De beschikbare gegevens tonen het aantal cliënten met regulier Wlz-recht en het aantal cliënten dat gebruikt maakt van de subsidieregelingen.

Op verzoek van het ministerie van VWS is voor gemeenten een digitale registertoets ingericht, met daarin alle besluiten over de toegang tot zorg vanuit de Wlz. Een Wlz-aanspraak is voorliggend op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. Sinds 1 juli heeft een uitbreiding van deze service plaatsgevonden. Gemeenten krijgen alle wijzigingen in de Wlz- status (heeft een cliënt een Wlz indicatie of niet) nu automatisch door van cliënten die gebruik maken van de Wmo . Dit is van belang voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten omdat bij een Wlz-toekenning de voorzieningen die eerder uit de Wmo kwamen dan uit de Wlz gefinancierd gaan worden

De gemeenten krijgen de volgende gegevens:
BSN (om welke cliënt gaat het)
Wlz status
Ja, er is sprake van een Wlz indicatie,
Nee (bij een negatief advies als er voorheen een positief advies was)
Onbekend, dit wordt meegegeven voor een indicatie van die profielen waarbij Wmo zorg geleverd mag worden afhankelijk van de verzilvering, bv Lage ZP’s en GGZ-b paketten)
Afgiftedatum van het besluit
Ingangsdatum besluit
Einddatum besluit

Via het digitale register kan iedere gemeente straks bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN) checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft. Meer informatie vindt u op de pagina van het Inlichtingenbureau.

De aansluiting op de  Wlz-registertoets verloopt via het Inlichtingenbureau (IB). Een gemeente kan via het IB op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) aangesloten worden op de Wlz-registertoets. Met het register voldoet het CIZ aan de wettelijke opdracht om Colleges van B&W in staat te stellen om samenloop van Wmo-ondersteuning en zorg vanuit de Wlz te controleren.

Heeft u vragen over het aansluiten of inloggen? Bel of mail de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl of 0800- 222 11 22.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website