Bekijk de veelgestelde vragen over de werkwijze IQ-test.

Als een cliënt een aanvraag voor Wlz-zorg heeft ingediend en tijdens het indicatieonderzoek blijkt dat een IQ-test nodig is om de toegang tot de Wlz te kunnen bepalen. De cliënt heeft deze gegevens niet op een andere wijze kunnen krijgen.

Het CIZ verzoekt dan aan MEE om deze IQ-test af te nemen en zal de kosten hiervan vergoeden. Dit gebeurt alleen bij aanvragen voor Wlz-zorg.

Het CIZ beoordeelt of een IQ-test noodzakelijk is. Cliënten of zorgaanbieders kunnen zelf niet om een IQ-test vragen om daarmee de Wlz-aanvraag compleet te maken.

 

Onze samenwerkingspartner Mee NL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de IQ-test.

 

Nee, het CIZ beoordeelt of een IQ-test nodig is om de toegang tot de Wlz te kunnen beoordelen en vraagt de IQ-test aan bij MEE. Vervolgens neemt MEE contact op met de betreffende cliënt.

Van MEE hoort de cliënt op welk kantoor hij/zij een afspraak heeft.

De cliënt krijgt een brief als MEE is benaderd voor het doen van een IQ-test. In deze brief staat op welk kantoor van MEE de test wordt afgenomen. MEE is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering.

Het nader onderzoek bij MEE kent 2 opties:

  • Een basis IQ-test;
  • Een uitgebreide IQ-test inclusief onderzoek naar adaptief functioneren.

Het CIZ maakt een keuze voor een van deze opties op basis van de benodigde informatie die wordt aangeleverd bij de aanvraag. Er kan ook worden gekozen om geen nader onderzoek door MEE te laten uitvoeren als blijkt dat dit geen meerwaarde heeft.

De cliënt moet MEE toestemming geven voor het delen van de uitkomst van de IQ-test aan het CIZ. Deze toestemmingsverklaring moet altijd worden meegestuurd aan het CIZ als MEE de rapportage aan het CIZ uitbrengt.

De gedragsdeskundige van MEE zal de uitkomst van het onderzoek bespreken met de cliënt en vraagt of de cliënt toestemming geeft voor het doorsturen van dit rapport naar het CIZ. De cliënt tekent daarvoor een toestemmingverklaring, die MEE samen met het rapport naar het CIZ stuurt.

Als de cliënt geen toestemming geeft aan MEE om de IQ-test aan het CIZ te verstrekken of  weigert mee te werken aan het afnemen van de test, dan informeert MEE het CIZ hier schriftelijk over. Het CIZ handelt de aanvraag af met de op dat moment beschikbare informatie. Dit kan leiden tot een negatief besluit.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website